Stanovisko MMR na zprávu NKÚ k Operačnímu programu Technická pomoc

18. 3. 2013

Dnes byla zveřejněna zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která se zaměřila na Operační program Technická pomoc (dále "OPTP"). NKÚ v ní upozorňuje na některé rizikové oblasti, MMR tímto reaguje na hlavní body zprávy: Dle MMR nebere NKÚ ve své zprávě v potaz to, jak funguje čerpání z fondů EU a jaký smysl mají aktivit konané v rámci OPTP. MMR vylučuje, že by ČR přišla v OPTP o 4,4 mld. Kč. MMR klade důraz na to, aby byly prostředky vynaloženy co nejúčelněji, nikoliv co nejrychleji.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena