Reakce MMR na oznámení Starostů o údajném špatném nastavování programů pro čerpání peněz z fondů EU

18. 4. 2013

Příprava programového období 2014 – 2020 probíhá pod vedením ministerstva pro místní rozvoj již přes dva roky. Přístup celé přípravy je průběžně a pravidelně debatován se všemi partnery – vč. zástupců měst a obcí, malých obcí, místních akčních skupin atd., jejichž zástupci se účastní k tomu určených různých platforem a jsou s nimi vedeny i bilaterální či vícestranná jednání. Zástupci EK, jak vyplývá z výstupů dialogů s Evropskou komisí a dnešního jednání Řídícího a koordinačního výboru, oceňují pozitivně koncepční přístup k celkové přípravě.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena