Reakce MMR ČR na otevřený dopis akademických a výzkumných pracovišť, asociací a organizací

3. 4. 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj, stejně tak jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, obdrželo otevřený dopis akademických a výzkumných pracovišť. Ten napadá jeden z dílčích pracovních podkladových materiálů ke vznikající analytické části „komplexního řešení sociálního bydlení“ - situační zprávu „Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé.“ Svým dopisem se autoři snaží vyvolat dojem, že tento materiál je neprofesionálně provedeným sociálněvědním výzkumem, který obhajuje vhodnost stávajících ubytoven jako prostoru pro dlouhodobé bydlení. Je nutné zdůraznit, že se nejedná o výzkum, ale o dílčí informaci z několika doporučených ubytoven o ubytovacích službách a o podmínkách, za jakých jsou tyto služby poskytovány. Nejde rozhodně o jediný nebo snad základní zdroj, který by byl východiskem pro návrh řešení sociálního bydlení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena