Prohlášení MMR ČR k aktuální situaci v čerpání fondů EU

3. 1. 2012

Ministerstvo situaci kolem Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) dlouhodobě aktivně řeší stejně jako u dalších operačních programů, které vykazují určité obtíže. U řady věcí totiž neexistuje jednorázové řešení a je potřeba nápravu provádět právě v delším časovém období. Nutno ale zdůraznit, že i když je problém spojený s OP VK závažný, není fatální a na evropské úrovni ojedinělý. Evropská komise v rámci aktuálního programového období takto vyhodnotila několik desítek operačních programů v celé EU.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena