Monitorovací systém MMR - reakce na zavádějící text ČTK

25. 7. 2013

Včera ČTK vydala zprávu o systému pro monitorování čerpání prostředků z fondů EU v období 2014 – 2020. Bohužel došlo ze strany ČTK k propojení několika zakázek do jednoho zavádějícího textu. Navíc byly napadeny postupy MMR ČR, které jsou zcela transparentní a otevřené.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena