Mapa nájemného nesmí být zaměňována s regulací nájmů!

1. 3. 2011

Vzhledem k řadě zjednodušení, k nimž v médiích došlo po zveřejnění projektu Mapy nájemného, ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nabízí jednoduché faktické desatero týkající se této online databáze volně sjednaného nájemného. Tedy nájemného, do kterého se již vůbec nepromítá státní regulace jeho výše a které je svobodně uzavřenou obchodní smlouvou mezi dvěma stranami – nájemcem a pronajímatelem.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena