Koncepce bytové politiky prochází meziresortním připomínkovým řízením

7. 6. 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo společně s odbornou veřejností novou koncepci bytové politiky státu do roku 2020. Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, stejně jako například Rada seniorů ČR, Sdružení nájemníků ČR a další odborníci nám poskytlo své konzultace a názory při tvorbě tohoto dokumentu. Nová koncepce státní bytové politiky musí reflektovat odpovědnost vůči všem obyvatelům ČR. V současné době je návrh koncepce v meziresortním připomínkovém řízení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena