Komora administrátorů veřejných zakázek se pouze zviditelňuje přes média.

19. 4. 2012

Vyjadřujeme značný údiv nad způsobem komunikace ze strany Komory administrátorů veřejných zakázek (dále jen Komora), neboť jsme doposud neobdrželi žádný relevantní návrh ani k jedné z připravovaných vyhlášek k zákonu o veřejných zakázkách, a ani jedno doporučení či námět. Považujeme dialog prostřednictvím tiskových zpráv ze strany Komory za pouhý pokus o zviditelnění tohoto zájmového sdružení. Kritizovaný návrh vyhlášek nebyl s Komorou projednáván, Komora neprojevila v tomto ohledu jakoukoli iniciativu či zájem s výjimkou tzv. kritiky nečinnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena