Komentář MMR k zákonu o podnikání v cestovním ruchu.

27. 7. 2012

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu je i s ohledem na svou dvanáctiletou historii dostatečný a je plně v souladu s Evropskou směrnicí. Důvodem k připravované novele, která by měla platit od roku 2013, je zamezení obcházení tohoto zákona, kterého jsme v poslední době svědky jak ze strany cestovních kanceláří, tak ze strany pojišťovny.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena