Z evropských fondů ČR získala navíc 36,5 mld. Kč

Z evropských fondů ČR získala navíc 36,5 mld. Kč

18. 2. 2020

V úterý 18. února jednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy. Tématem jednání byl současný stav čerpání prostředků z fondů EU i příprava příštího programového období 2021-2027. Díky získání 36,5 mld. Kč se změní i systém vykazování čerpání.

Z evropských fondů ČR získala navíc 36,5 mld. Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena