Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje

Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje

2. 2. 2021

Vládou schválila první Zprávu o kvalitě života a udržitelnosti vyhodnocující naplňování Strategického rámce ČR 2030 a také Zpráva o naplňování Agendy 2030, která hodnotí dosažení plnění mezinárodních závazků. Oba dokumenty hodnotí postup České republiky ve snaze dosáhnout udržitelného rozvoje, jak vůči vlastním cílům Strategie ČR 2030, tak v naplňování mezinárodních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena