Program Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 hlásí téměř 100 % čerpání

Program Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 hlásí téměř 100 % čerpání

11. 9. 2018

Na zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 byly schváleny dotace na další dva projekty Archiv-Net a GeoMAP. Procento navázání financí programu se tak přiblížilo magické 100 % hranici. Navíc z celkové finanční částky programu ve výši 158 milionů EUR bylo příjemcům proplaceno již 38,5 milionů EUR.

Program Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 hlásí téměř 100 % čerpání

Kontakt pro média

 Vilém Frček

Vilém Frček

Vedoucí tiskového oddělení
Telefonní číslo +420 724 639 428, +420 224 861 445

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena