MMR spustilo dotazník pro dražebníky

17. 4. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novou právní úpravu dražeb. U současného zákona o veřejných dražbách, pocházejícího z roku 2000, se totiž v kontextu změn, jimiž za posledních osmnáct let prošla nejen dražební praxe, ale i legislativa, projevila potřeba rozsáhlejší revize. Mezi nejzásadnější změny, ke kterým od jeho vzniku došlo, patří přijetí občanského zákoníku z roku 2012 a hlavně vznik a následný významný vzestup elektronických dražeb.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena