MMR se připravuje na efektivnější využívání unijní programů a úvěrů a záruk z fondů EU

MMR se připravuje na efektivnější využívání unijní programů a úvěrů a záruk z fondů EU

26. 6. 2019

Ve středu 26. června se v Praze sešla Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na pracovní úrovni. Na programu jednání byla aktualizace a rozšíření dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), současný stav čerpání fondů EU a další aktuální témata.

MMR se připravuje na efektivnější využívání unijní programů a úvěrů a záruk z fondů EU

Kontakt pro média

 Vilém Frček

Vilém Frček

Vedoucí oddělení komunikace
Telefonní číslo +420 724 639 428, +420 224 861 445

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena