MMR: Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko už vyčerpala dvě třetiny připravených financí

MMR: Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko už vyčerpala dvě třetiny připravených financí

6. 6. 2018

Více než dvě třetiny částky, která byla určena pro toto období Programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce, byly vyčerpány. K začátku června bylo schváleno 51 projektů ve výši 65 milionů EUR, což představuje celkem 67 % alokace. Česko-rakouská přeshraniční spolupráce bude pokračovat i po roce 2020. Při setkání v rakouském Sankt Pöltenu se na tom shodli náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a dolnorakouský zemský radní Martin Eichtinger a zástupci rakouských zemí Horního Rakouska a města Vídně.

MMR: Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko už vyčerpala dvě třetiny připravených financí

Kontakt pro média

 Vilém Frček

Vilém Frček

Vedoucí tiskového oddělení
Telefonní číslo +420 724 639 428, +420 224 861 445

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena