MMR: Přes 230 km nových cyklostezek z IROP zvýší bezpečnost cyklistů a dostupnost obcí

MMR: Přes 230 km nových cyklostezek z IROP zvýší bezpečnost cyklistů a dostupnost obcí

10. 5. 2021

Jedním z cílů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je zatraktivnit veřejnou dopravu v regionech, zavádět moderní technologie ve veřejné dopravě, zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů a snížit emise skleníkových plynů. Do konce dubna bylo v Česku s podporou IROP vybudováno 233,8 km nových a zmodernizováno 7,8 km cyklostezek a cyklopruhů. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bude podporována i v nadcházejícím programovém období 2021-2027. IROP počítá s částkou přesahující 3 mld. Kč.

MMR: Přes 230 km nových cyklostezek z IROP zvýší bezpečnost cyklistů a dostupnost obcí

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena