MMR pořádá další školení k novele stavebního zákona

MMR pořádá další školení k novele stavebního zákona

20. 4. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj právě v těchto dnech pořádá sérii školení k novele stavebního zákona na úseku územního plánování a k novele vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, které vstoupily v účinnost na počátku tohoto roku.

MMR pořádá další školení k novele stavebního zákona

Kontakt pro média

 Veronika Vároši

Veronika Vároši

Ředitelka odboru komunikace MMR
Telefonní číslo +420734360704

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena