MMR: Politika územního rozvoje ČR reaguje na potřeby krajů v územním plánování

MMR: Politika územního rozvoje ČR reaguje na potřeby krajů v územním plánování

13. 7. 2021

Vláda včera schválila aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) pořízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Díky aktualizaci dojde například ke zpřesnění vymezení koridorů pro jednotlivé úseky plánované vysokorychlostní železnice směřované jak na sousední státy, tak strategické úseky v rámci České republiky.

MMR: Politika územního rozvoje ČR reaguje na potřeby krajů v územním plánování

Kontakt pro média

 David Hořínek

David Hořínek

Telefonní číslo + 420 739 389 351

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena