MMR: Politika územního rozvoje ČR reaguje na potřeby krajů v územním plánování

MMR: Politika územního rozvoje ČR reaguje na potřeby krajů v územním plánování

13. 7. 2021

Vláda včera schválila aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) pořízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Díky aktualizaci dojde například ke zpřesnění vymezení koridorů pro jednotlivé úseky plánované vysokorychlostní železnice směřované jak na sousední státy, tak strategické úseky v rámci České republiky.

MMR: Politika územního rozvoje ČR reaguje na potřeby krajů v územním plánování

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena