MMR: IROP ukončil příjem žádostí ve výzvách pro předkládání integrovaných projektů

MMR: IROP ukončil příjem žádostí ve výzvách pro předkládání integrovaných projektů

17. 5. 2022

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil další milník v podpoře integrovaných nástrojů – tedy investic napříč dotačními programy. Byl ukončen příjem žádostí v posledních výzvách pro předkládání integrovaných projektů integrovaných územních investic (ITI) a integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena