MMR: Díky podpoře IROP ubyde lidí, kteří musejí zůstávat v ústavní péči

MMR: Díky podpoře IROP ubyde lidí, kteří musejí zůstávat v ústavní péči

16. 4. 2018

Čtrnáct projektů v celkové částce 438 milionů bylo předloženo do výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Jde tak o dvojnásobné překročení připravené částky, která pro tuto výzvu činila 200 milionů korun. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tak pokračuje v dlouhodobé podpoře projektů sociálních služeb.

MMR: Díky podpoře IROP ubyde lidí, kteří musejí zůstávat v ústavní péči

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena