Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)

6. 2. 2023

Díky financím z evropských fondů v rámci dotačního programu IROP mohly nemocnice zkvalitnit zdravotní služby v regionech a pořídit si často nákladné zdravotnické vybavení. Směřování dotačních prostředků včetně těch dodatečně navýšených ve prospěch návazné péče se ukázalo jako správné rozhodnutí, které řadě nemocnic pomohlo zvládat pandemickou krizi. Naprostá většina poskytnutých prostředků v prověřovaných projektech byla podle kontrolorů NKÚ čerpána účelně a hospodárně. Rizik jsme si vědomi a proto neustále zlepšujeme kontrolní systém u projektů tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání a to v úzké spolupráci se všemi aktéry implementace včetně NKÚ.

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková , M.A.

Veronika Hešíková , M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena