Ministerstvo pro místní rozvoj představilo výsledky projektu OECD na téma dostupnosti bydlení v České republice

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo výsledky projektu OECD na téma dostupnosti bydlení v České republice

23. 6. 2021

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) provedla ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR během srpna a září 2020 průzkum v 1 877 českých obcích zaměřený na sběr dat o trhu bydlení a politikách bydlení na úrovni obcí. Výsledky šetření, spolu se závěry a doporučeními pro Českou republiku, byly 23. června 2021 prezentovány na online konferenci organizované MMR, které se zúčastnili zástupci OECD (Lamia Kamal-Chaoui, velvyslanec ČR při OECD Petr Gandalovič), Evropské komise (Mario Nava, Anna Athanasopoulou), která projekt finančně podpořila, a dvou českých měst, která se podílela na průzkumu – Plzně (Karolína Vodičková) a Olomouce (Michal Majer). Výstupem průzkumu je závěrečná zpráva ukládající šest doporučení pro Českou republiku.

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo výsledky projektu OECD na téma dostupnosti bydlení v Česk

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena