Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali o budoucí podobě evropských fondů a Strategii regionálního rozvoje po roce 2021

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali o budoucí podobě evropských fondů a Strategii regionálního rozvoje po roce 2021

28. 2. 2019

Dnes se v Praze konalo pod vedením náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Davida Koppitze a za účasti náměstka pro řízení sekce evropských programů Zdeňka Semoráda 12. zasedání Národní stálé konference. Národní stálá konference je vzhledem k možnosti setkání klíčových aktérů regionálního rozvoje důležitá v národním i evropském měřítku. Více než sto zástupců regionů, měst, obcí a rezortů se soustředilo na aktuální témata budoucí podoby evropských fondů a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali o budoucí podobě evropských fondů a Strategii regionální

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena