Klára Dostálová v Lucemburku: Státy by měly mít větší možnost určit, kam směřovat podporu z fondů EU

Klára Dostálová v Lucemburku: Státy by měly mít větší možnost určit, kam směřovat podporu z fondů EU

25. 6. 2019

V úterý 25. června se v Lucemburku na jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) sešli ministři odpovědní za politiku soudržnosti. V první části jednání byl představen pokrok v přípravě legislativy pro programové období 2021-27 uskutečněný během rumunského předsednictví Radě EU. Následovala diskuze nad aspekty, jako je řádná správa evropských fondů a přibližování úrovně států.

Klára Dostálová v Lucemburku: Státy by měly mít větší možnost určit, kam směřovat podporu z fondů EU

Kontakt pro média

 Vilém Frček

Vilém Frček

Vedoucí oddělení komunikace
Telefonní číslo +420 724 639 428, +420 224 861 445

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena