Klára Dostálová: Navzdory pandemii se České republice i nadále daří čerpat z evropských fondů

Klára Dostálová: Navzdory pandemii se České republice i nadále daří čerpat z evropských fondů

31. 8. 2020

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) dnes na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů. České republice se i nadále daří čerpat úspěšně - dohromady už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných prostředků pro období 2014-2020.

Klára Dostálová: Navzdory pandemii se České republice i nadále daří čerpat z evropských fondů

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena