Hlavním tématem včerejší Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+

Hlavním tématem včerejší Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+

18. 10. 2019

Na svém letošním posledním zasedání Národní stále konference se její členové věnovali procesu finalizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Dokument určí podobu regionální politiky na příští desetiletí. Strategie je také klíčem pro územní zacílení finančních prostředků, které bude mít Česko k dispozici z evropských zdrojů v příštím programovém období.

Hlavním tématem včerejší Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena