Dostálová: Vyhlásili jsme další výzvu na pomoc českým lázním

Dostálová: Vyhlásili jsme další výzvu na pomoc českým lázním

7. 4. 2021

Vyhlásili jsme další výzvu pro přijímání žádostí od lázeňských zařízení k proplacení poskytnutých slev na lázeňské pobyty v roce 2021. K dispozici je aktuálně alokace 743,8 mil. Kč. Rozhodné období zvýhodněných lázeňských pobytů v rámci dotačního titulu COVID - Lázně je od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Dostálová: Vyhlásili jsme další výzvu na pomoc českým lázním

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena