Čeští příjemci dotací už mají pod smlouvou více než 90 % prostředků současného programového období

Čeští příjemci dotací už mají pod smlouvou více než 90 % prostředků současného programového období

13. 10. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj hostilo v úterý 13. října online jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na pracovní úrovni. Rada na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů, legislativní přípravu na nové programové období i návrh alokace pro jednotlivé operační programy.

Čeští příjemci dotací už mají pod smlouvou více než 90 % prostředků současného programového období

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena