Česká republika úspěšně splnila důležité pravidlo čerpání „n+3“ u všech programů

Česká republika úspěšně splnila důležité pravidlo čerpání „n+3“ u všech programů

9. 1. 2019

Rok 2018 byl prvním rokem, kdy na úrovni všech programů muselo dojít ke splnění pravidla n+3, tj. proplacení a zadministrování dostatečného objemu finančních prostředků v žádostech o platbu, které Česká republika zasílá Evropské komisi k proplacení. Všechny řídicí orgány limit pravidla n+3 na konci roku 2018 splnily. To znamená, že se podařilo úspěšně vyčerpat celou alokaci let 2014 a 2015 s koncem roku 2018 a Česká republika tudíž nepřijde o žádné prostředky z ESI fondů a může další evropské zdroje využívat na podporu regionů. 

Česká republika úspěšně splnila důležité pravidlo čerpání „n+3“ u všech programů

Kontakt pro média

 Veronika Vároši

Veronika Vároši

Ředitelka odboru komunikace MMR
Telefonní číslo +420734360704

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena