Bartoš: Musíme zlepšit sociální rovnost mezi venkovskými a městskými oblastmi

Bartoš: Musíme zlepšit sociální rovnost mezi venkovskými a městskými oblastmi

28. 10. 2022

Správné využití principů metody LEADER, koncept inteligentních vesnic, Komunitně vedený místní rozvoj a inovace nebo místní akční skupiny. To je jen letmý výčet témat, se kterými vystoupil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na konferenci zaměřené na rozvoj venkova prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje a inovativních řešení v Lednici. Mluvilo se také o národním Venkovském paktu, jehož vznik iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká republika ho zavedla do praxe jako jedna z prvních zemí EU.

Bartoš: Musíme zlepšit sociální rovnost mezi venkovskými a městskými oblastmi

Kontakt pro média

 Veronika Hešíková , M.A.

Veronika Hešíková , M.A.

Tisková mluvčí
Telefonní číslo +420 705 894 932

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena