Informace k problematice ohledně domnělého střetu zájmu premiéra ČR ve vazbě na stanovisko právního servisu EK

Informace k problematice ohledně domnělého střetu zájmu premiéra ČR ve vazbě na stanovisko právního servisu EK

3. 12. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje materiál Informace – aktuální řešení k problematice ohledně domnělého střetu zájmu premiéra ČR ve vazbě na stanovisko právního servisu EK.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena