Územní plán 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 11. listopadu 2019 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora územně plánovacích činností obcí, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, dotační titul Územní plán.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena