Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2016) > Rok 2014 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rok 2014 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 61/2014 ze dne 23. 4. 2014 byl schválen seznam navržených akcí k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem. Termín předkládání žádostí začal 30. listopadu 2013 a byl ukončen 13. února 2014

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena