Národní dotace > Cestovní ruch > Programovací období 2007 - 2013 (Pro využití fondů EU)

Programovací období 2007 - 2013 (Pro využití fondů EU)

Je období, ve kterém EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky. Jednotlivé členské země na dané období zpracovávají programové dokumenty. V těchto dokumentech jsou definovány cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Jednotlivým prioritám jsou přiřazeny návrhy opatření na jejich plnění včetně rozpočtu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena