Ministerstvo > Veřejné zakázky a elektronizace > Informační systém o veřejných zakázkách v ČR

Informační systém o veřejných zakázkách v ČR

Informační systém o veřejných zakázkách (dále jen Informační systém) je ve smyslu ustanovení § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též zákon o zadávání veřejných zakázek) informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) funkce  v následujících oblastech.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena