Informace a aktuality

V rubrice naleznete odkaz na aktuální i průběžné informace k problematice veřejných zakázek a partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), dostupné na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena