RE:START

Projekt se zaměřuje na kompletní zabezpečení činností členů týmu RE:START, a to především na organizační zajištění akcí např. konferencí a jednání, které souvisí s realizací Platformy pro uhelné regiony v transformaci a z jejího rámce vyplývajících úkolů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena