Ministerstvo > Úřad > Legislativa > Platné právní předpisy > Oblast veřejných dražeb

Oblast veřejných dražeb

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast veřejných dražeb (v platném znění):

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena