Ministerstvo > Úřad > Legislativa > Platné právní předpisy > Oblast územního plánování a stavebního řádu

Oblast územního plánování a stavebního řádu

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast územního plánování a stavebního řádu (v platném znění):

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena