Ministerstvo > Úřad > Komunikace s úřadem > Rovné příležitosti žen a mužů na Ministerstvu pro místní rozvoj

Rovné příležitosti žen a mužů na Ministerstvu pro místní rozvoj

Priority Ministerstva pro místní rozvoj ČR při prosazování rovných příležitostí v roce jsou zaměřené na slaďování pracovního a rodinného/osobního života – z připravovaného projektu Gender MMR by mělo vzejít několik analytických a metodických materiálů, které se budou implementovat. Chceme se zaměřit na flexibilní formy práce a dále chceme navázat lepší spolupráci s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena