Ministerstvo > Úřad > Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání > Seznam profesních kvalifikací v působnosti MMR

Seznam profesních kvalifikací v působnosti MMR

Přehled kvalifikací s platnými standardy, o které můžete žádat na Ministerstvu pro místní rozvoj, hodláte-li se stát autorizující osobou a ověřovat u uchazečů odbornou způsobilost k těmto povoláním:

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena