Konference ministrů zodpovědných za územní plánování při Radě Evropy

Konference ministrů zodpovědných za územní plánování při Radě Evropy, v originále The Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT), sdružuje zástupce 47 členský států Rady Evropy za účelem společného cíle, a to podpory územního rozměru lidských práv a demokracie při udržitelném rozvoji území evropského prostoru.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena