Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Výkon technického dozoru stavebníka (§ 152 odst. 4 stavebního zákona)

Výkon technického dozoru stavebníka (§ 152 odst. 4 stavebního zákona)

Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu - § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena