Vsakování srážkových vod

Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k problematice vsakování srážkových vod v zastavěném území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena