Tepelná čerpadla

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu při projektování a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí z vrtů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena