Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci úřadů při revizi katastru nemovitostí

Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci úřadů při revizi katastru nemovitostí

Společný pokyn ČÚZK a MMR pro spolupráci katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního plánování při revizi katastru nemovitostí

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena