Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj

Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj

Postup orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena