Společné stanovisko ČÚZK, MMR a MŽP

Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí na společném jednání uskutečněném dne 23. března 2021 projednaly postupy katastrálních úřadů, stavebních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti se změnou druhu pozemku v důsledku výstavby. V návaznosti na závěry z tohoto jednání vydávají následující společné stanovisko.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena