Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Posuzování shody záměru s negativním závěrem zjišťovacího řízení

Posuzování shody záměru s negativním závěrem zjišťovacího řízení

Metodická pomůcka k problematice záměrů, pro které byl vydán negativní závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena